green key hotel

omtanke

Vi tager socialt og miljømæssigt ansvar

På Hotel Faaborg Fjord nyder vi hver dag udsigten til fjorden, der smykker det sydfynske landskab. Det er et privilegie at arbejde i så dejlige omgivelser, hvilket selvfølgelig også præger vores miljøbevidsthed. Derfor arbejder vi aktivt på at minimere vores ressourceforbrug og genanvende mest muligt.

Det er imidlertid ikke kun det miljømæssige ressourcespild, som er i fokus på Hotel Faaborg Fjord, men også det sunde, afbalancerede arbejdsmiljø. Vi tager ligeledes ansvar for vores kompetencer og vores omstillingsparathed uden at gå på kompromis med den gode serviceoplevelse. CSR (Corporate Social Responsibility, ofte også Corporate Sustainability and Responsibility) er kommet på dagsordenen på Hotel Faaborg Fjord.

Hotel Faaborg Fjord Spa & Konference har ikke tidligere arbejdet aktivt med bæredygtighed, hvilket vi som virksomhed ikke kan være kendt med. Tid til udvikling og tidssvarende initiativer skal som grundprincip være en naturlig del af vores virksomhedsdrift. Personale, samarbejdspartnere og leverandører skal være informeret og tage ansvar i det store klimaregnskab og Hotel Faaborg Fjord Spa & Konferences miljøarbejde.

Nedenfor kan du læse om nogle af vores tiltag for at drive ansvarlig hoteldrift.

BÆREDYGTIGE TILTAG på Hotel Faaborg Fjord

FORMÅL

ANSVAR FOR VORES PLANET OG DE NÆSTE GENERATIONER

Det er et naturligt tiltag, at vi som virksomhed deltager aktivt i det store klimaregnskab, at vi tager ansvar for vores planet og de næste generationer. Affald, madspild og udledning af CO2 er blot nogle af de elementer, vi i vores daglige drift kan arbejde aktivt med at reducere. 

Vi arbejder aktivt med flere af FN´s verdensmål, og det er et krav, at vi overholder alle internationalt gældende regelsæt vedrørende menneskerettigheder, og disse overholdes efter angivne anvisninger. Vi benytter ikke børnearbejde og understøtter ikke leverandører, der benytter dette.

Vi udvikler og fremsætter årligt nye bæredygtighedsmål med grønnere indkøbspolitikker samt bæredygtige og mere miljøvenlige produkter fra vores leverandører. Vi følger nye og mere innovative teknologier, der kan hjælpe os med at reducere energi- og vandforbrug.

GREEN KEY

Green Key

Hos os bor I med grøn samvittighed!

HOTEL FAABORG FJORD HAR 'GREEN KEY' MÆRKET

Green key er turismens internationale miljømærke, som gives til turistvirksomheder, der gør en ekstra indsats for at beskytte miljøet.

Vi er i 2020 certificeret ved Green Key / Den Grønne Nøgle, som er en seriøs miljømærkning, der opfordrer til konstant fokus og øgede indsatser for at nedbringe den negative belastning, vi har på miljøet.

Som miljømærket virksomhed skal vi leve op til mange konkrete og relevante miljøkrav, som sikres ved en omfattende godkendelsesprocedure og ved løbende kontrol. Kravene er udviklet ud fra 12 hovedområder, som eksempelvis energi, vand og bæredygtig mad. 

Vi har:

handling

Ligestilling mellem køn

Organisationen går ind for stop af diskrimination af begge køn. Lederposterne er fordelt ligeligt mellem mænd og kvinder, uafhængigt af seksuelle præferencer.

Anstændige jobs og økonomisk vækst

Vi følger international lovgivning i henhold til fastholdelse af økonomisk vækst og overenskomstmæssige lønforhold. Vi sikrer ligeledes et sikkert og ansvarligt arbejdsmiljø. Herunder tager vi også skarpt afstand fra korruption.

Sikrer bæredygtigt forbrug og produktionsformer

Økonomisk vækst og bæredygtig udvikling med mindst muligt fodaftryk på naturen. Dette med Greenkey-mål og udvikling som guideline.

Cirkulær økonomi

Vi forsøger i videst mulig udstrækning at indkøbe og genanvende produkter for at belaste miljøet mindst muligt. Det vil sige, at hvis ikke produktet er bionedbrydeligt, stræber vi efter at benytte elementer med størst mulig genanvendelsesmulighed. Vores investeringer og forbrug skal være gode for miljøet, samfundet og for vores økonomi. Vi laver langsigtede løsninger, som på den korte bane kan anses som en større udgift, men som på længere sigt er en økonomisk bærende investering.

Transport

For at mindske den negative effekt på vores miljø så meget som muligt giver vi information om offentlig transport, men ligeledes sørger vi gerne for samlet transport i bus for minimum 20 personer til og fra de større togstationer på Fyn. Dette ser vi som en hjælp til at opfordre til reduceret brændstofforbrug.

Affaldssortering

Vi sorterer som et minimum efter kommunens anviste erhvervsaffaldskrav, og herudover følger vi ligeledes opfordringer fra Greenkey. Vi hjælper vores gæster til at kunne bidrage til denne sortering med forskellige tiltag. Med stadig større fokus på madspild reduceres der i takt hermed også større mængder af affald.  

Energi- og vandforbrug

Vi stræber mod lavere energi- og vandforbrug med kontinuerlige indsatser, der skal nedbringe både økonomi og forbrug.

menu